Lägg till, ändra eller radera e-post

Det finns fyra händelser att välja bland:

Det går att att välja en eller flera händelser i samma konfiguration.

Det är möjligt att begränsa e-posten till publikationstyper och organisationer, samt till e-postadresser.

För studentuppsatser (examensarbeten) är det även möjligt att begränsa till ämne/kurs och utbildningsprogram.

Ämnet och meddelandet är redigerbart.

Om e-post ska skickas för publikationstyper* som direktpubliceras måste händelsen Publication published läggas till i listan med händelser.

*Alla utan fulltext som inte är Studentuppsats/Examensarbete, Doktorsavhandling monografi, Doktorsavhandling sammanläggning, Licentiatavhandling monografi, Licentiatavhandling sammanläggning

För att lägga till:

Konfiguration:

Händelse:

Om inte någon händelse väljs är default att alla blir förvalda.

Begränsa till: Publikationstyp

Om inte någon/några publikationstyper väljs skickas e-post när alla typer av publikationer skickas in.

Begränsa till: Organisation

Om inte någon/några organisationer väljs skickas e-post när alla författare och redaktörer skickar in oavsett organisationstillhörighet.

Endast publikationer med fulltext/utan fulltext

Skicka till: E-postadress

Skicka e-post till författaren när händelse inträffar.

För att skapa ett e-postmeddelande som bara skickas till författaren lämnas fältet för e-post tomt.

Ämne:

Exempel: En $publicationType$ med titeln $title$ har skickats in i DiVA = En Bok med titeln Hur man administrerar e-post har skickats in i DiVA.

Meddelande:

Parametrar:

$organisation$ = Organisation
$publicationType$ = Publikationstyp
$title$ = Titel
$nbn$ = URN:NBN-nummer
$nbn_link$ = Statiskt länk
$isbn$ = ISBN-nummer
$author_editor$ = Författare eller redaktör
$event$ = Den händelse som aktiverade epostkofigurationen
$undergraduateSubject$ = Ämne/Kurs
$serie$ = Serie
$educationalProgram$ = Utbildningsprogram
$defenceDate$, $disputationsDatum$ = Disputationsdatum

För att redigera:

För att radera:

Observera att om en konfiguration innehåller flera händelser kommer samtliga att raderas.

Övrig information

Språk

Defaultämnet och defaultmeddelandet är alltid på svenska oavsett om du väljer svenska, norska eller engelska som språk.

För att e-postmeddelandet ska skickas på annat eller fler språk än svenska måste man själv ändra i ämnet och meddelandet.