Administratörer med publiceringsbehörighet kan skapa försättsblad för artiklar, bokkapitel och konferensbidrag utifrån uppgifterna som är registrerade i posten samt slå ihop försättsbladet med fulltexten. En förutsättning är att posten och fulltexten är sparade i databasen, man kan alltså inte skapa försättsbladet direkt i samband med registrering. 

Skapa och lägga till försättsblad

 1. Öppna posten i Publicera- eller Ändra-spåret och fortsätt till filuppladdningssidan. 
 2. Klicka på ikonen Försättsblad .


 3. En popup visas där du har möjlighet att granska försättsbladet (rekommenderas).


 4. Om du behöver ändra något: avbryt, gör de ändringar som behövs och spara posten. Börja om från steg 1.

 5. När allt ser bra ut: klicka på knappen Lägg till försättsblad. Försättsbladet slås därmed ihop med fulltextfilen. 

 6. Den resulterande filen (försättsblad + fulltext) kan du först se efter att du har sparat eller publicerat posten. I filinformationen framgår dock att fulltexten innehåller ett försättsblad.

 7. Fortsätt och spara ändringar eller publicera posten. 

 8. När du nu öppnar posten igen och klickar på "Fulltext"-länken visas den ihopslagna filen (dvs. försättsblad + fulltext). Samma fil visas även när du söker fram posten i det publika sökgränssnittet.

(warning) OBS: om det ser ut som att försättsbladet inte har infogats trots att det står i filinformationen att försättsblad finns har du fått upp en cachad version av filen. Töm webbläsarens cache för att visa den korrekta filen.

 

Ersätta försättsblad

Om du behöver ersätta det befintliga försättsbladet gör du på samma sätt som när du infogar ett försättsblad för första gången:

 1. Gör först de ändringar som behövs och spara posten. 

 2. Öppna posten i Publicera- eller Ändra-spåret och fortsätt till filuppladdningssidan. 

 3. Klicka på ikonen Försättsblad .


 4. Granska det nya försättsbladet och klicka sedan på knappen Ersätt försättsblad.


 5. Fortsätt och spara ändringar eller publicera posten.

(warning) OBS: om det ser ut som att försättsbladet inte har infogats trots att det står i filinformationen att försättsblad finns har du fått upp en cachad version av filen. Töm webbläsarens cache för att visa den korrekta filen.