Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Även denna vecka har vi glädjen att få presentera och välkomna en ny medarbetare till förvaltnings- och utvecklingsteamet för DiVA. I och med att Palle Raabjerg börjar hos oss förstärker vi kompetensen för DiVAs drift och systemunderhåll. Vi kan också glädjande konstatera att gruppen nu är fulltalig.

Varmt välkommen Palle!


Hej!

Jag heter Palle Raabjerg, och är ny systemadministratör för DiVA, där jag huvudsakligen kommer jobba tillsammans med Marcus de Verdier med att löpande underhålla systemet.

Jag har tidigare haft en doktorandtjänst som datavetare på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, men har de senaste 6 åren jobbat som systemutvecklare och systemadministratör på SAL Navigation i Stockholm (tidigare Consilium Marine & Safety). Jag har en bred erfarenhet, samt ett intresse för olika programmeringsspråk, och har hållit på att leka och jobba med Linux i olika varianter sedan andra hälften av 90-talet.

Jag kommer ursprungligen från Vestjylland i Danmark. På min fritid håller jag på med allt som fångar mitt intresse: Bygger tangentbord, stickar sockor och spelar spel. Under sommaren tjänstgör jag även ibland som tågbefälhavare och tågklarerare på museijärnvägen Lennakatten.

Jag har bara varit här en vecka och håller fortfarande på att lära mig, men jag ser fram emot att kunna hjälpa till mera allt eftersom!


Palle Raabjerg, ny systemadministratör för DiVA


  • No labels