Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tack alla ni som har svarat och formulerat värdefulla kommentarer och synpunkter i vår uppföljningsenkät efter specialistmötet 14 maj!

Vi har fått in sammanlagt 51 svar, varav de allra flesta har rollen som DiVA-specialist, alternativt kombinerad roll som specialist och granskare eller bibliometriker. 

Digitalt eller fysiskt

Samtliga ansåg att det fungerade mycket bra eller bra att ha mötet digitalt via Zoom och en övervägande majoritet vill gärna se varvade digitala och fysiska möten framöver. Några kommentarer:

  • Fördelar med digitala möten är att fler kan delta och att det är tidsbesparande. Dessutom passar det digitala formatet särskilt bra för informationsspridning och uppdateringar.
  • Å andra sidan saknas spontana samtal och erfarenhetsutbyten i fikapauser samt gruppdiskussioner i samband med fysiska möten.

Innehåll, program och undervisning
I stort sett alla tyckte att mötets innehåll och program var intressant eller mycket intressant och relevant. Utvecklingen på Cora nämndes av flera som ett särskilt intressant inslag, men även annat aktuellt från förvaltningen och vad som är på gång inom olika områden uppskattas. Några kommentarer om att de tekniska presentationerna kan behöva introduceras för att lättare hänga med för de som inte är så insatta.

När det gäller behov av undervisning svarade 75 % att de önskar mer undervisning, framför allt i hur projektposter fungerar men också hur utsökningar och personposter fungerar. 

Flera kommenterade avslutningsvis att det upplevdes som ett trevligt och välordnat möte vilket vi förstås är glada för. (smile)

Kommande möten - vad tar vi med oss?

Till hösten kommer vi planera för ett digitalt specialistmöte som möjligen kan vidareutvecklas något när det gäller form och innehåll. Vi återkommer med mer info om det efter sommarledigheterna. Vi tror också att det finns ett värde i att träffas för att lättare utbyta erfarenheter så ett fysiskt möte till kommande vår hoppas vi också kunna planera in!


Ha en riktigt skön och glad sommar!
  • No labels