Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vissa fält är obligatoriska att fylla i i formuläret, om man inte är administratör. Det gäller alla spår - när publikationer läggs in, importeras, granskas, publiceras och ändras. Om något obligatoriskt fält inte är ifyllt när man försöker gå vidare från formulärsidan, får man en popup med ett meddelande om detta, och man kan gå vidare först när alla obligatoriska fält är ifyllda.

Obligatoriska fält för vanliga användare (ej administratörer)

Publikationstyp

Förnamn och efternamn på författare

Förnamn och efternamn på redaktör

Huvudtitel

Språk till titel

Språk till alternativ titel

Typ av innehåll

Ingår i bok (huvudtitel)

Tidskrift (titel)

Uppsatsnivå

Högskolepoäng

År

Förlag

Nationell ämneskategori

Språk till nyckelord

Språk till abstract

Artikel i tidskrift

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

Om status är published

 

 

Om status är published

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Artikel, forskningsöversikt

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

Om status är published

 

 

Om status är published

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Artikel, recension

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

Om status är published

 

 

Om status är published

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Bok

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Doktorsavhandling,
monografi

Ja

 

Ja

Ja

Om alternativ titel ifylld

 

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Doktorsavhandling,
sammanläggning

Ja

 

Ja

Ja

Om alternativ titel ifylld

 

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Kapitel i bok, del av antologi

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

Ja

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Konferensbidrag

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

 

 

 

Ja

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Licentiatavhandling,
monografi

Ja

 

Ja

Ja

Om alternativ titel ifylld

 

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Licentiatavhandling,
sammanläggning

Ja

 

Ja

Ja

Om alternativ titel ifylld

 

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Manuskript (preprint)

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

 

 

 

 

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Patent

Ja

 

Ja

Ja

 

 

 

 

 

 

Ja

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Proceedings (redaktörskap)

 

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Rapport

Ja

 

Ja

Ja

Om alternativ titel ifylld

Ja

 

 

 

 

Ja

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Samlingsverk (redaktörskap)

 

Ja

Ja

Ja

 

Ja

 

 

 

 

Ja

Ja

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Studentuppsats (Examensarbete)

Ja

 

Ja

Ja

Om alternativ titel ifylld

 

 

 

Ja

Ja

Ja

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Övrigt

Ja

 

Ja

Ja

 

Ja

 

 

 

 

Ja

 

Ja

Om nyckelord ifyllt

Om abstract ifyllt

Obligatoriska fält för administratörer

För administratörer är inga fält obligatoriska, förutom språk - om man har fyllt i det fält som språket hör till, d v s språk till titel, språk till alternativ titel, språk till nyckelord och språk till abstract. Man får en popup med en varning angående även de fälten som är obligatoriska för vanliga användare, men man kan gå vidare utan att fylla i dem.

  • No labels