Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Man kan välja en eller flera organisationer för författare, redaktör, handledare, examinator och opponent.

Eget val för varje lärosäte

Varje medlem har fått välja ett av två alternativ för hur man ska kunna välja organisation i registreringsformuläret. Det ena alternativet är att ha en drop-down-lista med alla organisationer. Det andra alternativet är att ha en länk som öppnar en popup där man väljer organisation (se nedan).

Popup för val av organisation

I popupen kan man antingen söka fram en organisation eller klicka sig fram till den i ett träd.

Om man söker får man en träfflista där man ser varje organisations namn och överordnad organisation. Om man håller pekaren över organisationsnamnet får man se hela hierarkin ovanför organisationen. När man klickar på en organisation stängs popupen och organisationen läggs till personen (t ex författaren).

Om man istället klickar sig fram i trädet till rätt organisation, fungerar det på samma sätt att när man klickar på en organisation stängs popupen och organisationen läggs till personen. Om man vill lägga till fler organisationer och öppnar popupen igen så är trädet utklickat så som det lämnades. Man kan välja att se antingen endast nuvarande organisationer i trädet, eller även de som har upphört.

Ansvarig organisation

Ansvarig organisation är ett fält som varje medlem kan välja att aktivera. Fältet ger samma möjlighet att välja organisation som ovan, men är inte knutet till ett författar/redaktörsfält. Fältet är upprepningsbart och används när författare, redaktör eller annat upphov saknas. Det kan också användas för att tydliggöra beställaren / ansvarig organisation för en publikation när den är en annan än upphovspersonens. Ansvarig organisation visas inte i sökgränssnittet som facett i marginalerna på träfflistan och på postsidan. 

  • No labels