Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cora är ett namn, som anspelar på det engelska ordet core. Det är ett generiskt system, inte Alvin 2.0 i sig, men Alvin 2.0 kommer att byggas på Cora. Cora drivs som en separat utvecklingsinsats utanför Alvins systemförvaltning och finansieras av andra medel. När plattformen är färdigutvecklad kommer Alvin att flyttas över dit.

De stora tekniska skillnaderna, jämfört med befintliga Alvin, är att Cora är a) metadatadrivet, b) helt bygger på REST-API för klienter och c) har en klient.

Att Alvin blir metadatadrivet innebär att hela systemet är definierat i metadata, som posttyper, vallistor, variabler, texter, presentation etc. och att dessa definitioner är direkt tillgängliga via API:et.

Målsättningen med REST-API:et är att fullt ut kunna stödja andra klienter (andra plattformar som Android eller ios, integration mot andra system, servrar som klienter eller andra som vill bygga egna gränssnitt mot Alvin). Hela systemet är åtkomligt via API:et. Vi har också själva möjligheten att förändra formulär och presentation utan förändring i klienten.

Utvecklingen av Cora görs också löpande tillgänglig som öppen källkod på: https://github.com/lsu-ub-uu. Den aktuella utvecklingen av DiVA på Cora presenteras även på sidan: DiVA på Cora: följ utvecklingen.


Sprintar och demonstrationer

För tillfället fokuserar utvecklingen av Cora på DiVA och denna sida uppdateras inte. När sedan fokus går över på Alvin igen återupptas uppdateringarna.

Utvecklingen av Alvin på Cora sker i sprintar och en gång var fjärde vecka så avslutas en sprint med en demonstration av de features som utvecklats för Alvin under den senaste fyraveckorsperioden. Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt med en beskrivning av de features som släpps vid varje sådant tillfälle. Det finns även en lista över de features som hittills skapats.

Lista över features

Senaste demonstrationen

Tidigare demonstrationer

  • No labels