Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Administrera >> Ändra webbinställningar (för lärosäte) >> Visa/ dölj eller redigera länkar finns möjlighet att ändra samt aktivera eller deaktivera olika typer av funktionalitet och texter i både sök och admingränssnitt


Välj de länkar som ska vara aktiva/synliga i sökgränssnittet (Sökgränssnittet)

Ger möjlighet att aktivera eller deaktivera olika delar av sökgränssnittet

Valmöjlighet (kryssruta)Effekt
Avancerad sök - studentuppsatser

Aktiverar eller deaktiverar fliken "Avancerad sök - studentuppsatser" i sökgränssnittet

Om fliken är deaktiverad benämns kvarvarande flik som "Avancerad sökning"

Avancerad sök - forskningspublikationerFyller ej någon funktion i dagsläget
Sökning på organisationVisa/Dölj länk till sökning på organisation på sidan "Bläddra"

Visa/Dölj länk till sökning på ämne utifrån nationell ämneskategori på sidan "Bläddra"
Sökning på serierVisa/Dölj länk till sökning på serie på sidan "Bläddra"
Kommande disputationerAktiverar eller deaktiverar länk till träfflista för kommande disputationer i fliken enkel sökning
Kommande licentiatavhandlingarAktiverar eller deaktiverar länk till träfflista för kommande försvar av licentiatavhandlingar i fliken enkel sökning


Senast Publicerade (Sökgränssnittet)

Ger möjlighet att aktivera eller deaktivera länk till lista över poster med i systemet senast publicerade fulltexter

ValmöjlighetTyp av valEffekt
Visa länken senast publiceradeKryssrutaAktiverar eller deaktiverar länk på sidan enkel sökning
Antal dagar (tom = ingen begränsning)FritextfältAnger antal dagar som sökningen omfattar bakåt i tiden
Antal publikationer per sida (tom = 50)FritextfältAnger antal publikationer som visas per sida i träfflistan
PublikationstyperDropdownmeny

Ange om alla publikationstyper eller enbart forskningspublikationer

alternativt studentuppsatser ska visas i listan


Redigera länkar (Admin)

ValmöjlighetTyp av valEffekt
Skapa ett ORCID-idFritextfältAnger länk för skapande av ORCiD. Är som standard satt till https://orcid.org/register


Välj aktiva delar i admingränssnittet (Admin)

ValmöjlighetTyp av valEffekt
Mina publikationerKryssrutaAktiverar eller deaktiverar blocket "Mina publikationer" i admingränssnittet


Extern tjänst för hämtning av poster (Admin)

Ger möjlighet att sätta upp en funktion för att skicka DiVA-post (metadata och fulltext) till extern tjänst via http POST

En knapp placeras på sista sidan i granskningsprocessen med texten "Skicka publikationen till [Namn från fält]"

Fält (fritext)Användning
Namnlöst / Utan RubrikBeskrivningstext för knapp på granskningssida i registreringsformuläret
URL till tjänstenAdress till tjänst som ska ta emot data
AnvändarnamnAnvändarnamn som ska skickas med till tjänsten
Lösenord

Lösenord som ska skickas med till tjänsten


Användarnamn parameternamnDefinierar parameternamnet för användarnamnet som skickas
Lösenord parameternamnDefinierar parameternamnet för lösenordet som skickas
PID parameternamnDefinierar parameternamnet för PID som skickas


Elektronisk spikning (Admin och Sök)

Ger möjlighet att aktivera eller deaktivera funktionaliteten elektronisk spikning för avhandlingar och / eller licentiatavhandlingar

När funktionen är aktiverad visas ett nytt spår i admin: Spika

Valmöjlighet (kryssruta)Effekt
Visa spikaspår

Aktiverar eller deaktiverar spikaspåret i admin

Visa doktorsavhandlingar i spikaspår*Visar doktorsavhandlingar i spikaspåret
Visa licentiatavhandlingar i spikaspår*Visar licentiatavhandlingar i spikaspåret

Visar länk till systemgenererat spikblad i posten i admin

Visar länk till systemgenererat spikblad i posten i sökgränssnittet
Visa spikbladslänk för en licentiatavhandling**Visar länk till systemgenererat spikblad i posten i admin
Visa spikbladslänk på den externa postsidan av licentiatavhandlingar**Visar länk till systemgenererat spikblad i posten i sökgränssnittet

* Visas först när "Visa spikaspår" aktiverats

** Funktionaliteten kräver att en mall för hur spikbladet ska se ut implementeras, vilket hanteras av DiVA support


Välj visning och funktioner som ska aktiveras i inmatningsgränssnitt (dream) (Admin)

Valmöjlighet (kryssruta)Effekt
Lås granskade posterPoster markerade som bibliografiskt granskade låses för vidare redigering av användare som saknar administratörsrättigheter
Importera C1 fråm WoS (Fältet C1 (adressfält) importeras till "Annan organisation" i admin).Inkluderar adressuppgifter vid import från Web of science
Aktivera personposter*Aktiverar funktionaliteten personposter

Aktiverar publikationstypen dataset

Aktiverar funktionaliteten projektposter
Aktivera externt samarbete (studentuppsats)Aktiverar blocket "Samarbete" i publikationstypen studentuppsats
Externt samarbete är obligatorisk att fylla i (studentuppsats)

Standardinställningen ändras från nej till ett ja på frågan om "Externt samarbete" förekommit och kräver att svaret aktivt ändras till nej om så inte är fallet

Upprepningsbar tilldela ISBN-knappTilldelning av ISBN från svit registrerad i DiVA blir upprepningsbart i enskilda poster
Aktivera studentinloggningPersoner vars inloggningsuppgifter indikerar att de är studenter tas direkt till spåret Lägg till publikation / Ladda upp filer och kan där enbart välja publikationstypen Studentuppsats (Examensarbete)

* Kan enbart aktiveras av DiVA support


Text i sidhuvud av söksidor (Sök)

Ger möjlighet att lägga till en text i sidhuvudet på söksidor

Observera att bilder som lagts till i sidhuvudet som en del av den grafiska profilen påverkar hur texten är placerad och hur mycket som får plats


Fält (fritext)Effekt
swe, eng, norLägger till text i sidhuvudet i svenska, engelska eller norska versionen av sökgränssnittet


Träfflista Smash (sök)

Valmöjlighet (kryssruta)Effekt
Visa delarbeten i träfflistan

Visar rubrik "Delarbeten" i träfflistans resultat för sammanläggningsavhandlingar samt sammanläggningslicentiatavhandlingar

Rubriken kan fällas ut och visar då kopplade delarbeten samt länkar till dessa poster

Visa kundvagn i träfflistanVisar kundvagn för beställning av publikationer direkt i träfflistan


Länkar i foten av söksidor (sök)

Finns i tre versioner för svenska, engelska och norska sökgränssnittet

Fält (fritext)Effekt
7 numrerade rader med två fritextfält per rad

Lägger till länkar i foten av söksidorna

Första fritextfältet ska innehålla själva länken

Andra fritextfältet ska innehålla rubrik för länken


Inställningar för referenser (sök)

Se Inställningar för referenser för information


  • No labels