Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hävda författarskap visas endast för anställda, inte för administratörer eller domänadministratörer. För att en administratör ska kunna se funktionen krävs alltså att den loggar in med ett användarkonto där användaren "bara" är anställd. Se även Systemets användare.

Om funktionaliteten att låsa bibliografiskt granskade poster är aktiverad och en post är markerad som granskad, kommer funktionen hävda författarskap inte att fungera. Posten behöver då manuellt uppdateras av administratör som har rättighet att ändra bibliografiskt granskade poster.

Instruktioner

Sökningen fungerar som vanligt i Ändra/radera-spåret. När sökningen är gjord visas en drop-down med följande tre filter:

 • Alla: Alla poster visas oavsett om en anställd har rättighet till posten eller inte.
 • Mina poster: Visar poster som en anställd har rätt att ändra eller radera.
 • Medförfattare: Visar poster där en anställd kan hävda författarskap genom att postens författare eller redaktör matchar den anställdes efternamn och initial.

För att hävda författarskap (claim authorship) väljer man filtret Medförfattare och klickar på den post man vill "claima". Då kan två scenarier inträffa:

 • Hittar matchningen en författare/redaktör i posten visas en popup där efternamn, initial eller förnamn, samt användarnamn är förifyllt. Förnamnet är editerbart. När man kompletterat sina uppgifter kan man antingen klicka på Spara (uppgifterna sparas och man kommer till söksidan) eller Spara och ändra uppgifter (uppgifterna sparas och posten öppnas). Det finns även ett Avbryt alternativ.
 • Hittar matchningen flera författare/redaktörer i posten visas en popup där man väljer författare/redaktör från en lista med radioknappar. För övrigt finns samma spara- och avbryt-funktioner.

Väljer man inte något filter visas filtret Alla som default. Då kan fem scenarier inträffa när man klickar på en post:

 • Är man ägare till posten öppnas den som vanligt.
 • Om matchningen hittar en författare öppnas en popup. (se ovan)
 • Om matchningen hittar flera författare öppnas en popup. (se ovan)
 • Finns man inte med som författare i posten öppnas en popup med information att man inte har rätt att ändra i posten.
 • Innehåller posten en fulltext och /eller är av publikationstypen avhandling eller studentuppsats öppnas en popup med information att man inte har rätt att ändra i posten.

Information för administratörer/granskare

Från version 1.20 hamnar inte längre poster där någon enbart har hävdat författarskap (utan att göra någon annan ändring) i Granska-spåret.

 • No labels