Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genom att klicka på "Utsökning" / "Create Feed" / "Søk" i den vanliga sökvyn kommer du till utsökningsformuläret. Vid mindre träffmängder går det att använda sig av länkar till träfflistor via sökformuläret med vid stora träffmängder (upp till 9999 träffar) är utsökningsformuläret att föredra:

 

  • No labels