Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Notera att inga fält är obligatoriska och att varje ny projektpost generar ett DiVA-ID (t ex: project:17048). Tidsperiod (Avser perioden då projektet finansieras)

Ange datum enligt bilden

Projekttyp/Bidragsform

Bidragsformerna följer de bidragsformer som finns representerade i SweCRIS

Projektidentifikatorer och länkar

  • DiVA-ID (Avser projektets id i DiVA, genererar länk)
  • Kontrakt ID (Avser diarienummer eller projektnummer från finansiär)
  • FP7 referens ID (Avser EU-projekt/OpenAIRE):

Lokalt projekt ID (Avser ID i kontraktdatabas eller andra databaser)


URL (Avser extern länk till projekt)

Projekttitel

Abstract

Nyckelord

Nationell ämneskategori

Projektmedarbetare

Roll


Personpost

Kopplad personpost

Forskningsfinansiär

En fast lista. En finansiär ska ha ett organisationsnummer och eller doi

Koordinerande organisation

Import från SweCRIS utgår från koordinerande organisation. Som exemplet till höger är det

möjligt för organisationen att koppla importerat projekt till institution/Avdelning motsv.

Ekonomi

Import från SweCRIS. Visas endast i admingränssnittet

Bidrag per år

Import från SweCRIS. Visas endast i admingränssnittet

Publikationslista (Projektets länkade publikationer)

  • No labels