Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrollerat ISBN

Fältet för ISBN är kontrollerat och det går endast att registrera siffror, bindestreck och "x". Börjar ISBN på 978 måste det vara 13 siffror, men även ISBN på 10 siffror går att registrera. Fältet validerar även ISBN:et utifrån de kontrollsiffror som ingår (exempel från http://www.kb.se/isbn-centralen/isbn/uppbyggnad-placering/). Det är möjligt att lägga in isbn både med och utan bindestreck.

ISBN 978-91-7000-229-8

  1. Prefix (978)
  2. Områdesbeteckning (91=Sverige)
  3. Förlagsbeteckning
  4. Titelbeteckning (229)
  5. Kontrollsiffra (8)

Om fältet fylls i felaktigt får man varning vid fältet. Det går inte heller att lägga till ytterligare ISBN så länge första fältet innehåller ett felaktigt ISBN.

Om man missar varningen och försöker gå vidare i registreringen får man följande meddelande högst upp och längst ner på sidan:

Observera att funktionen även kommer gälla i äldre poster. Är ISBN ifyllt felaktigt kommer det inte gå att spara om posten om den öppnas i redigeringsläge.


Typ av ISBN

ISBN-typ (tryckt, digitalt / print, electronic) väljs från en dropdown-meny efter varje ISBN-fält, istället för att skrivas in manuellt direkt i fältet. Det går även att välja Odefinierad / Undefined.
Ny funktion i DiVA från 2017-01-18  • No labels