Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definition

Om publikationen utgörs av ett konstnärligt arbete.

Textbaserade publikationer av forskning på konstnärlig grund registreras som andra typer av
output tillsammans med särskild flaggning för konstnärlig forskning.

https://librisbloggen.kb.se/2015/09/30/verktygslada-for-beskrivning-av-vetenskaplig-output/

2.1 i http://www.kb.se/dokument/SwePub/Svensk-indelning-av-vetenskaplig-output_2015.pdf

Registrering

BeskrivningTypRep.Gäller för publikationstyper
Konstnärligt arbetechecknejAlla

Import/Export MODS

Element: genre

Attribut: authority=”svep”, type=”publicationType”

Värde: kfa

Exempel

<genre authority="svep" type="publicationType">kfa</genre>
  • No labels