Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Använd aldrig länken i webbläsarens adressfönster. Den länken fungerar under en viss tid men så snart DiVA omindexeras, vilket sker löpande, kommer länken inte längre att fungera.

Länka till träfflista/sökresultat

En sökning i DiVA visar en träfflista med de poster som hittats. I DiVA är det möjligt att länka direkt till träfflistan för en specifik sökning och på så sätt spara sökningen och använda länken för att t.ex. visa en institutions samlade publicering för ett år. När träfflistan visas, klicka på länktexten Länk till träfflistan:

 

En ruta fälls ut med länken enligt exemplet (en utsökning på sammanläggningsavhandlingar publicerade under 2015):

Länken kan i efterhand redigeras t.ex. genom att ändra årtal utan att behöva göra om hela sökproceduren igen. Redigera länken i t.ex. Anteckningar eller Word. Det går att göra mer omfattande redigerar av länken genom att använda funktionen "klistra in länk" i DiVA:s utsökningsformulär.

Länka till post

Länken till posten är placerad på motsvarande plats som länken till träfflistan:

Det finns två länkar till varje post i DiVA. Den översta är den permanenta länken som går via en resolver på Kungl. Biblioteket. Vi rekommenderar att använda den permanenta länken som länk till en DiVA-post. Direktlänken går direkt till DiVA-posten och har inte samma stabilitet i ett längre tidsperspektiv, vid exempelvis en databasflytt, som den permanenta länken har.

Links in DiVA, to the result list and individual records

 

  • No labels