Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Koppla eller skapa personpost

Välj det alternativ som överensstämmer med publikationens uppgifter om författare och affiliering/adress

(klicka på plustecknet för att få mer information om vilka övriga id:n som personen har sin personpost)

När personpost är vald fylls fälten nedan i automatiskt

När en författare är affilierad till mer än en institution, klicka på förslaget högst upp i hierarkin för att få med alla underorganisationer. Upphörda institutioner följer inte med automatiskt, om du inte valt "Visa även upphörda organisationer".Uppdatera personpost

Som Admin-användare kan du uppdatera personposten i

samband med redigering av publikationsposten. Det går att

lägga till ny affiliering/organisation, alternativt namn mm.

Knappen "Uppdatera personpost" sparar ändringar i personposten.

  • No labels