Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metadata som sätts automatiskt vid uppladdning

Metadata som sätts manuellt eller i METS-fil för import

  • Bilaga: Markeras om den uppladdade filen är kompletterande material till den digitala versionen av själva objektet. Exempel: Ett inskannat katalogkort som motsvarar den bibliografiska posten.
  • Filtyp: Uppmärkning av vilken del av ett objekt bilden motsvarar. Anges med koder från en kontrollerad lista som ursprungligen tagits fram i ProBok-projektet. Exempel: tb (=titelblad).
  • Variant: Uppmärkning av en variant av en bild. Anges med koder från en kontrollerad lista som ursprungligen tagits fram i ProBok-projektet. Exempel: d (=detalj).
  • Beskrivning: En fritextbeskrivning av bildens innehåll. Kan vara en kort sammanfattning eller en kombination med Filtyp. Exempel: s (filtyp = sida) + 3 (beskrivning). Ger uppmärkningen "sida 3".
  • Tillgänglig från: Datum och tid när filen senast publicerades. Kan tas bort genom att avpublicera den alternativt läggas till genom att publicera en opublicerad fil.
  • Tillgänglig till: Datum och tid när en publicerad fil inte längre skall vara tillgänglig. Används normalt inte.


  • No labels