Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det behövs ingen särskild behörighet för att lägga till en presentationsbild, utöver administratörer kan alltså både författare och studenter ladda upp presentationsbilder. När de sistnämnda laddar upp presentationsbild hamnar posten i publiceraspåret för godkännande av en admin med behörighet för publicering.

Presentationsbild kan läggas till för alla publikationstyper men vanligast är att funktionen används för böcker och avhandlingar.

Det går att ladda upp en presentationsbild i "Lägg till publikation"-, "Ändra/radera"-, "Importera"- och i "Publicera"-spåret i DiVA.

Lägga till presentationsbild

  1. Öppna postens filuppladdningssida.
  2. I rullistan under "Typ", välj "presentationsbild.


  3. I rullistan under "presentationsbild", välj filformat.

    4. Ladda upp en fil. Se till att filen har rätt filformat, dvs. .jpeg eller .png.

(warning) OBS: Tänk på att presentationsbilden inte är nedladdningsbar. Skall bilden gå att laddas ner, måste ytterligare en version av filen laddas upp. Välj då typen "omslag" istället.

  • No labels