Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utsökningsformuläret är, likt avancerad sökning, uppdelad i två sökdelar "Skapa sökfråga" och "Begränsa sökningen" som gör det möjligt att kombinera två (eller flera) olika sökningar till ett träffresultat. Se hjälptexterna under avancerad sökning för utförligare beskrivning.

Utsökningsformuläret innehåller även en tredje del där man väljer format och sortering.

 

 

 

När man skapat en länk men vill ändra till exempel en sökparameter eller utformatet behöver man inte börja om från början utan gör ändringarna i formuläret och klickar sedan på "Uppdatera länk".

 Vill man återskapa en tidigare utsökning, går det att använda sig av "klistra in länk". Då visas parametrarna man använt sig av i formuläret.

  • No labels