Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrollerade sökningar avser sökningar i de fält som har underliggande auktoriserade listor eller givna sökparametrar. I DiVA finns flera sådana fält och nedan illustreras några exempel på fält som är av den typen :

 • Organisation, id
  Sökningen baseras på id och utgörs av en valbarlista som är sökbar via en autofyllfunktion. 

  Organisationsfältet kan också vara installerad i DiVA som en hierarkisk lista som man når via "bläddra". • Ämneskategori, id (bläddra)
  Baseras på Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (SCB och Högskoleverket). 
  Id-sökningen gör det möjligt att använda bläddrafunktionen, som visar ämnesområdena i en hierarkisk lista.   • Forskningsfinansiär
  Fältet Forskningsfinansiär föreslår finansiärer baserat på vad som skrivs in i fältet (autofyll). Listan över  forskningsfinansiärer uppdateras löpande.
 • Tidskrift 
  sökfältet är av autofyll-typ. Tidskriftslistan uppdateras löpande.
 • Förlag/utgivare
  sökfältet är av autofyll-typ. Förlagslistan uppdateras löpande.

 • Publikationstyp
  Publikationstyperna i DiVA kan sökas ut genom att man avgränsar/markerar de publikationstyper man är intresserad av. 
   
 • Underkategori
  En del publikationstyper har underkategorier. Via ingången "Underkategori" kan dessa sökas ut separat. "Underkategori" går att hitta i rullistan under fritextfältet, högst upp i avancerad sökning.
  Meeting abstract, Dagstidning, Editorial material och Letter är underkategorier till publikationstypen Artikel i tidskrift.
  Abstract, Presentation och Poster är underkategorier till publikationstypen Konferensbidrag.
  Policydokument och Utställningskatalog är underkategorier till publikationstypen Övrigt.

 • Forskningsämne
  Forskningsämne är ett lokalt sökfält med värden som bestäms lokalt. Nedan visas ett exempel från SMHI:s DiVA
 • Status
  De olika statusmärkningarna hänvisar till var i publiceringsprocessen publikationen befinner sig. Avhandlingar ges ingen statusmärkning.

Avancerad sökning studentuppsatser

I Avancerad sökning studentuppsatser är nedanstående sökfält exempel på där det finns underliggande kontrollerade listor

Utbildningsprogram (lokalt anpassat)

Ämne/kurs (lokalt anpassat)

 • No labels