Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Majoriteten av sökfälten i DiVA utgörs av fritextfält. En fritextsökning innebär att DiVA söker efter den textsträng som skrivs in respektive sökfält.

Nedan följer några exempel på hur fritextsökningar kan kombineras för att begränsa eller utöka sökningen.

 • Fritext
  Sökning i fritextfältet betyder att DiVA söker efter textsträngen i hela publikationsposten. En trunkering "*", som i exemplet nedan, "livs*" kommer ge träff på publikationsposter som innehåller ord som "livsmedel", "livscykel" mm.
   

  Fritextsökningen kan kombineras med mer avancerade sökningar. I exemplet nedan har nyckelordsfältet lagts till som ett OCH-fält. DiVA kommer att visa alla publikationsposter där textsträngen "livs*" finns med samtidigt som nyckelordet "ekologi" registrerats i posten. 
 • Titel
  Sökningen sker i titelfältet. De booleska operatorerna (AND, OR, NOT) kan användas i titelfältet. Det går även att trunkera ord (muscle* AND training)
 • Publikation-id (under utveckling)

  I drop-down-lista som finns i det avancerade sökgränssnitttet är det flera värden som avslutas med "...(id)" eller på annat sätt anger ett id. Alla id-beteckningar avser att tydliggöra att det finns unika värden för en specifik sökning.  Id:n för person, organisationer och publikationer är exempel på id:n som hanteras internt i DiVA och går att söka på i det externa sökgränssnittet. Publikation-id:n är unika för den specifika publikationen och publikationsposten i DiVA. De id-fält som är sökbara i DiVA med värdet "publikation-id" är:

  • DOI
  • Scopus
  • WoS (ISI)
  • PubMed
  • ISRN
  • PID (diva2)
  • URN:NBN
  • ISBN
 • Person
  Fritextfält som söker i fälten Författare, Redaktör och Annan upphovsman.
  Notera att det det inte går att identifiera en specifik person med den här sökningen utan, som  i exemplet nedan, är det en sökning på alla Anna Andersson i DiVA (Där Anna finns som förnamn och Andersson som efternamn). Sökningen sker i fälten för förnamn och efternamn i de ovan givna rollerna. Vill man avgränsa sökningen ytterligare görs det med hjälp av andra fält och/eller med facetterna i väntermarginalen på träfflistan.


 • Person, id
  Lokalt användar-id eller ORCID-id kan användas. Söker efter id:et i poster där personen är Författare, Redaktör eller Annan upphovsman.
 • Författare
  När författarnamnet fylls i ges förslag på namn som återfinns i DiVA. Skriver du in flera namn så läggs ett ELLER/OR mellan söktermerna.

  I exemplet nedan sker sökningen på författaren i det översta fältet där denne samförfattat med någon av författarna i det nedre författarfältet.
 • Författare, id
  Lokalt användar-id eller ORCID-id kan användas. I exemplet nedan används den boolska operatoren "OR" (ELLER) för att få alla publikationsposter som är kopplade till dessa id:n i författarfältet.
  Skulle man använda operatorn AND i exemplet nedan skulle det ge träff på de publikationer/poster som samtidigt innehåller dessa id:n i författarfältet.
 • Organisation
  Fritextsökning i fältet Organisation.
  Gör det möjligt att söka fram publikationsposter som har författare som inte är kopplade till någon DiVA-medlems organisation.
 • ISSN
  International Standard Serial Number (http://www.issn.org/). Kan sökas med eller utan bindestreck i sökrutan.
 • ISBN
  International Standard Book Number (ISBN) – är en unik identifikator för monografiska publikationer (böcker). Sökning kan göras med eller utan bindestreck
 • Disputationsdatum
  Doktorsavhandling (monografi) och Doktorsavhandling (sammanläggning) kan sökas fram genom att söka på disputationsdatum. I de fall det finns information om presentationsdatum för licentiatavhandling kommer även dessa poster med i träfflistan.


 • DOI
  Digital Object Identifier (DOI) är en unik identifierare för en publikation. I sökexemplet nedan visas hir id.et ska skrivas för att ge träffi DiVA. 

  DOI:er kan man göra om till url:er om man skriver in förleden "http://dx.doi.org/" innan id:et.
  Direktlänk till artikeln skrivs: http://dx.doi.org/10.1364/OE.18.000117

 • Scopus id
  Scopus är en bibliografisk databas som innehåller referenser och abstracts från vetenskapliga publikationer 
  I de fall en DiVA-post innehåller ett Scopus-id kan posten sökas fram via fältet Scopus id. I bilden nedan visas hur id-sökningen går till, ingen förled till numret ska anges. 


 • No labels