Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avancerad sökning i DiVA är uppdelat i en flik Forskningspublikationer och en flik för Studentuppsatser (se bild).

Avancerad sökning är uppdelad i två delar. Det gör det möjligt att kombinera två (eller flera) olika sökningar till ett träffresultat, samtidigt som det är flexibelt på vilka träffar som kan sållas bort från resultatlistan.

Länkarna nedan förklarar sökformulärets olika delar och ger exempel på hur sökningar kan utföras.

Advanced search

 

  • No labels