Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OCH - ELLER - INTE

Inom varje sökblock OCH. Sökning på flera publikationstyper som inte innehåller samma fält.

Exempel: Vill söka på artiklar med status "publicerade" samt rapporter som saknar "status"fältet. Om man söker i ett block slår får man endast träff på publicerade artiklar, men inga rapporter.

Lägg till två sökblock. I det första väljer man artikel som publikationstyp och publicerad som status. Därefter lägger man till ett nytt block genom att trycka på ELLER-knappen. I det blocket väljer man rapport som publikationstyp. På det sättet får man artiklar som är publicerade, plus rapporter. (Om man sedan vill begränsa sökningen till Övrigt vetenskapligt så väljer man det i den nedersta blocket, det med rubriken "Begränsa sökningen ytterligare").

  • No labels