Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De medlemsorganisationer som har organisationslistan som dropdown kan följa nedanstående beskrivning. Övriga kan höra av sig till supporten för hjälp.


Om du är domänadmin kan du se DiVA-id:t för en organisation, serie mm i Administrera-spåret genom att välja relevant lista (t.ex. Organisationer). Id:t visas både direkt i listan och högst upp i den enskilda organisationsposten.

Alla andra kan få fram en aktuell lista med DiVA-id:n genom att gå till avancerad sökning, högerklicka på sidan och välja Visa källkod. Sök sedan i textfilen som visas efter den organisation, serie etc. som du är ute efter. Id är det som står längst till vänster på samma rad efter option value.

Exempel:
<option value="2600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enheten för musik och museer</option> betyder att 2600 är DiVA-id för Enheten för musik och museer

Ett annat alternativ är att gå till Utsökningsformuläret, välja den organisation, serie etc. som du är intresserad av och klicka på Skapa URL. Id visas i den URL som skapas, t ex +organisationId:1813.