Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vill du inkludera en publikationslista från DiVA på en annan webbsida kan du göra det med hjälp av en utsökningslänk. Du bestämmer själv vad listan ska innehålla och hur den ska visas på webbplatsen. Detta är ett mer avancerat sätt att skapa en koppling till DiVA som kan kräva lite programmeringskunskaper.

Integrera en publikationslista från DiVA i en webbsida eller importera den i ett statistikprogram

Här kan du skapa en utsökningslänk som kan användas för att integrera en publikationslista från DiVA dynamiskt i en valfri webbsida eller importera den i ett statistikprogram som t.ex. Excel.

Exempel på sidor som dynamiskt hämtar publikationslistor från DiVA

Så bygger du upp länken

Utsökningslänken bygger du upp med hjälp av formuläret på sidan "Skapa länk utsökning" http://uu.diva-portal.org/smash/builder.jsf?type=createLink [byt ut uu mot ditt lärosätes förkortning].

Välj önskat format och vad du vill att publikationslistan ska innehålla med hjälp av valen i formuläret. Klicka på "Skapa länk" för att generera länken i det valda formatet. Du kan sedan även ändra direkt i länken för att anpassa utsökningen.

Länken klistrar du sedan in i lämplig komponent i ditt webbpubliceringsverktyg eller använder den för att spara ner csv-filer som kan importeras i ett analysverktyg (se nedan).

Läs mer om formaten och vilka som lämpar sig bäst till vad under rubriken Kort om formaten.

Skapa innehållsförteckningar för ett tidskriftsnummer

För att automatiskt skapa innehållsförteckningar för t.ex. ett tidskriftsnummer kan du använda sortering på volym, nummer och artikelstartsida.

DIVA-2303 - Getting issue details... STATUS

  • No labels