Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I steget Granska/publicera finns, för de som har behörighet, möjligheten att välja en beställningsprofil som publikationen ska använda sig av. Detta resulterar i en länk i det publika sökgränssnittet för att beställa publikationen i tryckt form. (warning) Länken visas i det publika sökgränssnittet först dagen efter.

Tanken med beställningsprofiler är att inställningar inte ska behöva göras för varje enskild publikation, utan istället ska kunna anges för en definierad grupp av publikationer. Skapa beställningsprofiler

Välja beställningprofil för en publikation

Kryssa i rutan för "Beställning" i steget Granska/publicera för att få fram profilerna. De profiler som visas i listan är de profiler som matchar den aktuella publikationen gällande publikationstyp, serie och organisation. Om man vill välja en annan profil som har blivit bortsorterad i matchningen klickar man på texten "Visa alla tillgängliga profiler". Endast beställningsprofiler som är aktiva visas i listan. Undantag är om man tidigare har valt en profil för publikationen, och profilen sedan har satts till inaktiv, då kommer den fortfarande att visas i listan. 

När man har valt en profil så visas URL:en utifrån vad som är specificerat i profilen. Om profilen har inmatade parametrar kommer det upp fält för att fylla i dessa. När man har fyllt i och lämnat ett fält så läggs parametern till i URL:en.

Ange unik beställningslänk

Om man behöver ange en unik beställningslänk för en publikation kan man fylla i en egen URL. Man väljer då profil och klickar sedan på knappen "Ändra URL" och fyller i URL:en i fältet "Ange unik beställningslänk". Observera att man måste välja någon profil för att det ska fungera. 

Tänk på att detta sätt att lägga till en URL enbart bör användas om det rör sig om en enskild publikation och det inte är värt att lägga upp en egen profil för denna. Finns det flera publikationer som använder sig av samma URL är det bättre att skapa en profil. Skulle URL:en ändras, t.ex. för att webbsidan man länkar till byter adress, behöver man då bara ändra i profilen och inte i varje enskild publikation.

  • No labels