Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att poster ska kunna höstas av OpenAIRE (som används för att följa upp EU:s OA-krav) krävs först en registrering i openDOAR (http://www.opendoar.org/index.html) därefter måste organisationen registreras separat i OpenAIRE via sidan: https://www.openaire.eu/validator/populateDoarList.action?mode=opendoar

Ange länk för höstning: http://[domän].diva-portal.org/dice/oai

I poster som ska höstas måste fältet ”Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt” fyllas i. Fältet ligger i slutet av registreringsformuläret.

Där skall
1. EU, FP7, Sjunde ramprogrammet eller Horizon2020 väljas i drop-downlistan
2. Projektnummer anges (obs! skriv bara numret. Heter projektet t ex PIEF-GA-2009-236501, så skriver man bara 236501)

Bägge dessa fält är obligatoriska för OpenAIRE. I övrigt fylls uppgifter i som vanligt.

Fulltexter:

  • Om en fulltext laddas upp till posten och publiceras kommer den att märkas upp som openAccess
  • Om en fulltext laddas upp till posten med senare publiceringsdatum kommer den att märkas upp som embargoedAccess
  • Finns det ingen fulltext märks posten upp som restrictedAccess

Detta sker automatiskt i DiVA. Inga övriga val behöver göras.

För att kontrollera om en publikation höstats kan du söka efter den på https://www.openaire.eu/ - varje publikationssida har information om varifrån metadata rörande publikationen hämtats.

För mer information se: https://www.openaire.eu/guides/

  • No labels