Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns olika typer av användare av DiVA:s redigeringsgränssnitt. Man ser vilken typ av användare man är när man har loggat in i systemet; då står det inom parentes efter användarnamnet i sidhuvudet.

Vanliga användare (student, staff och user)

För de lärosäten som vid inloggning i DiVA skiljer på studenter och anställda är vanliga användare av de två typerna student och staff. För de lärosäten som inte skiljer på studenter och anställda är alla vanliga användare av typen user.

Dessa användares identiteter sparas inte i DiVA.

Administratörer (admin och domainadmin)

Det finns två typer av administratörer: typen admin som har rättigheter att granska och/eller publicera enligt den grupp (eller grupper) han/hon tillhör, samt typen domainAdmin som förutom att granska och publicera även har rättigheter att administrera vissa inställningar.

Dessa användares identiteter sparas i DiVA. Se även Administrera användare och grupper.

Rättigheter

Typ av användare

Lägga till publikation/
Ladda upp filer

Ändra/Radera post

Importera uppgifter
om publikation

Granska

Publicera

Administrera

Hävda författarskap

Skapa personpostKoppla personpostRedigera personposter

student

Ja (endast
studentuppsatser)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

NejNejNej

staff

Ja

Ja, egna poster utan
fulltext. Ej avhandlingar
och uppsatser

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

JaJaJa, med vissa restriktioner (se Staff - administrera personpost)

user

Ja

Ja, egna poster utan
fulltext. Ej avhandlingar
och uppsatser

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

NejNejNej

admin

Ja

Ja, enligt
grupptillhörighet (inkl. poster med fulltexter)

Ja

Ja, enligt
grupptillhörighet

Ja, enligt
grupptillhörighet

Nej

Nej

Ja, enligt behörighet "speciella rättigheter"JaJa, enligt behörighet "speciella rättigheter"

domainAdmin

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

JaJaJa
  • No labels