Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Endast domänadministratörer har behörighet att administrera användare och grupper. Man gör det genom att på redigeringsgränssnittets första sida klicka på länken Administrera och därefter på Användare / Grupper / Behörigheter. Därefter kan man välja om man vill redigera användare eller grupper genom att välja i drop-downlistan högst upp.

Användare

De användare som sparas i systemet är de som har någon av rollerna admin eller domainAdmin. (Se även Systemets användare).

När man lägger till en användare väljer man Lägg till och anger användarnamn, förnamn, efternamn och epostadress (ej obligatoriskt). Användarnamnet ska vara det som personen använder för att logga in i DiVA. När man vill redigera eller radera en användare väljer man Redigera respektive Radera och klickar därefter på användaren.

Vilka behörigheter en användare har bestäms av vilken/vilka grupp/er användaren tillhör. En användare måste tillhöra minst en grupp för att få några administratörsbehörigheter alls.

Grupper

Varje grupp tilldelas en viss behörighet för systemet, som sedan gäller alla användare som tillhör gruppen. Man kan skapa ett valfritt antal grupper och varje grupp kan innehålla ett valfritt antal av alla användare. En användare kan tillhöra en eller flera grupper. För att lägga till en grupp väljer man Lägg till. För att redigera eller radera en grupp väljer man Redigera respektive Radera och klickar därefter på gruppens namn.

Behörigheter

Behörigheter för en grupp bestäms när man redigerar gruppen.

Får använda

Man anger i kryssrutor om gruppen ska ha behörighet att använda Publicera- respektive Granskaspåret samt att lägga till Beställningsprofiler resp. Beställningslänkar.

Får se/ändra

Här ställer man in vilka publikationer som ska vara tillgängliga för gruppen. Det kan begränsas med avseende på publikationstyp, organisation och serie. Obs! Man måste välja någon publikationstyp men man måste inte välja någon organisation eller serie. Om man inte väljer någon publikationstyp får gruppen inte behörighet att komma åt någon publikation alls.

Exempel: Om man väljer publikationstypen Studentuppsats och organisationen Sociologiska institutionen och ingen serie, betyder det att de användare som tillhör denna grupp kommer att ha tillgång till studentuppsatser (ej andra publikationstyper) där författaren (någon av författarna) hör till Sociologiska institutionen.

Speciella rättigheter, behörigheter

MODS XML direktimport: Om man kryssar i rutan för MODS XML direktimport ger det behörighet att vid import av DiVA-poster i MODS-format välja om posterna ska sparas i DiVA direkt, utan att hamna i listan med importerade filer.

Speciella rättigheter, användare - tilldelas av domänadmin under Administrera användare

Serienummer administratör:

Beskrivning/länk kommer

ISBN administratör:

Beskrivning/länk kommer

Personpostadministratör:

Ger administratören möjligheten att söka fram personposter i andra domäner och rätten att lägga till lokala id:n från den egna domänen i alla personposter. Det behöver göras när en forskare byter DiVA-domän och vill ha en fullständig publikationslista. Administratören kan redigera sina egna organisationer i en personpost men har inte andra domäners.

Personpostadministratörer har tillgång till dubblettlista (baserad på Orcid-id) och kan slå ihop personposter vilket gör att det går att få ut en fullständig publikationslista i MODS vid Authority Person-sökning i DiVA-portal.

Lägga till användare till grupper

Lägga till och plocka bort användare från grupper kan man göra på två sätt. När man redigerar en grupp kan man kryssa i vilka användare som ska höra till gruppen. När man redigerar en användare kan man kryssa i vilka grupper användaren ska höra till.

Gruppen domainadmin

Gruppen domainAdmin innehåller de personer som är domänadministatörer. Endast domänadministratörer har tillgång till Administrera-delarna av DiVAs redigeringsgränssnitt. Alla grupper kan redigeras och raderas utom gruppen domainadmin. Den visas inte i listan med grupper. Om en person ska läggas till eller tas bort från gruppen domainadmin får man gå till listan med användare, välja att redigera den aktuella användaren och där klicka i respektive klicka ur att personen ska tillhöra gruppen domainadmin.

  • No labels