Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Beskrivning av funktioner i DiVA 

Info

Manualen är under uppbyggnad och fylls på allt eftersom.

Kom ihåg att det också finns användbara lathundar på sidan DiVA Informationsmaterial (bl a import av listor till Excel, hävda författarskap).

Manualen är uppbyggd kring de två huvudfunktionerna Publik sökning (publika sökgränssnittet och utsökningar) och Redigering (registrering, import och ändring av poster samt administration av användare, listor, e-post mm).

Innehåll

Children Display
depth5