Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ansvarig organisation är ett fält som varje medlem kan välja att aktivera. Fältet ger samma möjlighet att välja organisation som ovan, men är inte knutet till ett författar/redaktörsfält. Fältet är upprepningsbart och används när författare, redaktör eller annat upphov saknas. Det kan också användas för att tydliggöra beställaren / ansvarig organisation för en publikation när den är en annan än upphovspersonens. Ansvarig organisation visas inte i sökgränssnittet som facett i marginalerna på träfflistan och på postsidan.