Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Behörigheter för grupper under Administrera har utökats med en ny behörighet som kallas MODS XML direktimport (version 1.5.1). Gruppmedlemar i en grupp där detta är påslaget kan importera MODS-poster med eller utan fulltext direkt till DiVA utan att de hamnar i importlistan först. Därför bör man vara försiktig med tilldelningen av denna behörighet.

...