Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Referera

Börja med att markera de poster i träfflistan som du vill skapa referenser för. Det blir nu möjligt att välja Referera eller Exportera.
Klicka Referera och välj referensformat i formuläret du får upp. Vilka format som visas i dropdown-listan är möjligt att välja lokalt hos varje DiVA-organisation.

Referensformaten i DiVA använder stilar som kan hämtas från CSL Style Repository och är tillgängliga under CC BY-SA licens.


Om du önskar ett annat format än de som finns i förvalslistan, välj Annat format. Klicka därefter på Fler format. I listan i GitHub som du länkas till finns över 8000 referensformat, bland annat tidskrifters särskilda format. Det är möjligt att söka efter format om du klickar på Find file. Kopiera formatets namn (ska ha filändelsen ".csl") och klistra in i formuläret.

Förklaringar till Vad innehåller de olika formaten hittar du här? Se: https://www.zotero.org/styles


Välj Språk i dropdown-listan eller välj Annat språk och kopiera in referensformatspråkets namn från listan i GitHub. Språken som visas i listan är också möjliga att välja och välja bort lokalt.
Exempel på valda språk, första bilden en-GB, andra bilden nn-NO.                


Välj Utmatningsformat (html, text, asciidoc eller rtf) och klicka på knappen Skapa.


...