Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...För att lägga till ett referensformat, kopiera formatets namn (ska ha filändelsen ".csl") från listan i GitHub och klistra in det i den lokala referensformatlistan. Klicka Find file (ovanför listan) för att söka efter format.


Vad innehåller de olika formaten? Se: https://www.zotero.org/styles
För att lägga till referensformatspråk, kopiera önskat språk från språklistan i GitHub. Lägg in språket i den lokala referensspråklistan enligt modellen på bilden (de-DE).