Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fältet för ISBN är kontrollerat och det går endast att registrera siffror, bindestreck och "x". Börjar ISBN på 978 måste det vara 13 siffror, men även ISBN på 10 siffror går att registrera. Fältet validerar även ISBN:et utifrån de kontrollsiffror som ingår (exempel från http://www.kb.se/isbn-centralen/isbn/uppbyggnad-placering/). Det är möjligt att lägga in isbn både med och utan bindestreck.

ISBN 978-91-7000-229-8

  1. Prefix (978)
  2. Områdesbeteckning (91=Sverige)
  3. Förlagsbeteckning
  4. Titelbeteckning (229)
  5. Kontrollsiffra (8)

...

Observera att funktionen även kommer gälla i äldre poster. Är ISBN ifyllt felaktigt kommer det inte gå att spara om posten om den öppnas i redigeringsläge.

 


Typ av ISBN

ISBN-typ (tryckt, digitalt / print, electronic) väljs från en dropdown-meny efter varje ISBN-fält, istället för att skrivas in manuellt direkt i fältet. Det går även att välja Odefinierad / Undefined.

 

 

 
Ny funktion i DiVA från 2017-01-18