Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om publikationen utgörs av ett konstnärligt arbete. Forskning

Textbaserade publikationer av forskning på konstnärlig grund registreras som andra typer av
output tillsammans med särskild flaggning för konstnärlig forskning.

https://librisbloggen.kb.se/2015/09/30/verktygslada-for-beskrivning-av-vetenskaplig-output/

2.1 i http://www.kb.se/dokument/SwePub/Svensk-indelning-av-vetenskaplig-output_2015.pdf

Registrering

BeskrivningTypRep.Gäller för publikationstyper
Konstnärligt arbetechecknejAlla

...