Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eget redaktörskap för proceedings.

Konstnärlig output

Konstnärliga verk, även inspelningar och liveframförande. Hit skönlitteratur, musikkompositioner, visuell konst, design/arkitektur, konsthantverk, artists’ books, film, video, TV, radio, performance, teater, musik, dans och cirkus.

Licentiatavhandling, monografi

...