Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Fritext
  Sökning i fritextfältet betyder att DiVA söker efter textsträngen i hela publikationsposten. En trunkering "*", som i exemplet nedan, "livs*" kommer ge träff på publikationsposter som innehåller ord som "livsmedel", "livscykel" mm.
   

  Fritextsökningen kan kombineras med mer avancerade sökningar. I exemplet nedan har nyckelordsfältet lagts till som ett OCH-fält. DiVA kommer att visa alla publikationsposter där textsträngen "livs*" finns med samtidigt som nyckelordet "ekologi" registrerats i posten. 
 • Titel
  Sökningen sker i titelfältet. De boolska booleska operatorerna (AND, OR, NOT) kan användas i titelfältet. Det går även att trunkera ord (muscle* AND training)
 • Publikation-id (under utveckling)

  I drop-down-lista som finns i det avancerade sökgränssnitttet är det flera värden som avslutas med "...(id)" eller på annat sätt anger ett id. Alla id-beteckningar avser att tydliggöra att det finns unika värden för en specifik sökning.  Id:n för person, organisationer och publikationer är exempel på id:n som hanteras internt i DiVA och går att söka på i det externa sökgränssnittet. Publikation-id:n är unika för den specifika publikationen och publikationsposten i DiVA. De id-fält som är sökbara i DiVA med värdet "publikation-id" är:

  • DOI
  • Scopus
  • WoS (ISI)
  • PubMed
  • ISRN
  • PID (diva2)
  • URN:NBN
  • ISBN
 • Person
  Fritextfält som söker i fälten Författare, Redaktör och Annan upphovsman.
  Notera att det det inte går att identifiera en specifik person med den här sökningen utan, som  i exemplet nedan, är det en sökning på alla Anna Andersson i DiVA (Där Anna finns som förnamn och Andersson som efternamn). Sökningen sker i fälten för förnamn och efternamn i de ovan givna rollerna. Vill man avgränsa sökningen ytterligare görs det med hjälp av andra fält och/eller med facetterna i väntermarginalen på träfflistan.

  Image Modified
  Image Modified
  Image Modified


 • Person, id
  Lokalt användar-id eller ORCID-id kan användas. Söker efter id:et i poster där personen är Författare, Redaktör eller Annan upphovsman.
 • Författare
  När författarnamnet fylls i ges förslag på namn som återfinns i DiVA. Skriver du in flera namn så läggs ett ELLER/OR mellan söktermerna.

  I exemplet nedan sker sökningen på författaren i det översta fältet där denne samförfattat med någon av författarna i det nedre författarfältet.
 • Författare, id
  Lokalt användar-id eller ORCID-id kan användas. I exemplet nedan används den boolska operatoren "OR" (ELLER) för att få alla publikationsposter som är kopplade till dessa id:n i författarfältet.
  Skulle man använda operatorn AND i exemplet nedan skulle det ge träff på de publikationer/poster som samtidigt innehåller dessa id:n i författarfältet.
 • Organisation
  Fritextsökning i fältet Organisation.
  Gör det möjligt att söka fram publikationsposter som har författare som inte är kopplade till någon DiVA-medlems organisation.

...