Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Öppna posten i Publicera- eller Ändra-spåret och fortsätt till filuppladdningssidan. 
 2. Klicka på ikonen Försättsblad .


 3. En popup visas där du har möjlighet att granska försättsbladet (rekommenderas).


 4. Om du behöver ändra något: avbryt, gör de ändringar som behövs och spara och spara posten. Börja om från steg 1.

 5. När allt ser bra ut: klicka på knappen Lägg till försättsblad. Försättsbladet slås därmed ihop med fulltextfilen. 

 6. Den resulterande filen (försättsblad + fulltext) kan du först se efter att du har sparat eller publicerat posten. I filinformationen framgår dock att fulltexten innehåller ett försättsblad.
  Image RemovedImage Added

 7. Fortsätt och spara ändringar eller publicera posten. 

 8. När du nu öppnar posten igen och klickar på "Fulltext"-länken visas den ihopslagna filen (dvs. försättsblad + fulltext). Samma fil visas även när du söker fram posten i det publika sökgränssnittet.

...