Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En publicerad monografi.

Dataset

???Avser publicering av både primär och aggregerad forskningsdata.

Dissertation, äldre avhandling

...

Används om ingen annan publikationstyp är tillämplig.

Registrering

BeskrivningTypRep.Gäller för publikationer
Välj publikationstypselectnejAlla

Publikationen skall klassificeras enligt följande typologi. Nedanstående tabell anger vilka möjliga värden som finns för Typ av innehåll till varje Publikationstyp (X = möjliga). Typ av innehåll måste kombineras med publikationstyp (utom för studentuppsats) och endast en av vardera skall ges till varje publikation.

TypDiVA-kodRef. vet.Övr. vet.Övr.
Artikel i tidskriftarticlexxx
Artikel, forskningsöversiktreviewxxx
Artikel, recensionbookReviewxxx
Bokbookxxx
Dataset???---
Dissertation (äldre avhandling)dissertation-x-
Doktorsavhandling, monografimonographDoctoralThesis-x-
Doktorsavhandling, sammanläggningcomprehensiveDoctoralThesis-x-
Kapitel i bok, del av antologichapterxxx
KonferensbidragconferencePaperxxx
Licentiatavhandling, monografimonographLicentiateThesis-x-
Licentiatavhandling, sammanläggningcomprehensiveLicentiateThesis-x-
Manuskript (preprint)manuscript-xx
Patentpatent--x
Proceedings (redaktörskap)conferenceProceedingsxxx
Rapportreportxxx
Samlingsverk (redaktörskap)collectionxxx
Studentuppsats (Examensarbete)studentThesis---
Övrigtotherxxx

Import MODS

Element: genre

...

Värde: DiVA-kod för Publikationstyp (se listan ovan)

Exempel

<genre authority="diva" type="publicationTypeCode">article</genre>

Endast detta element behöver anges vid Import.

...

www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=&project_key=d5320409c5160be4697dc046613f71b9a773cd9e

Exempel

<genre authority="diva" type="publicationTypeCode">article</genre>

<genre authority="svep" type="publicationType">art</genre>

<genre authority="diva" type="publicationType" lang="eng">Article in journal</genre>

<genre authority="diva" type="publicationType" lang="swe">Artikel i tidskrift</genre>

<genre authority="diva" type="publicationType" lang="nor">Artikkel i tidsskrift</genre>

<genre authority="kev" type="publicationType" lang="eng">article</genre>

Samtliga dessa ingår i exportformatet.