Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om organisationen har en nummerserie för ISBN finns möjlighet att tilldela ISBN-nummer automatiskt.

Rättigheten att tilldela ISBN-nummer till serier är individuell och kan sättas upp av Domänadministratör.

(Man kan ange serie för att få ISBN och sedan radera serie. Ett sätt att skapa ISBN för serielösa)

I Admin under Lägg till/Ändra Användare kan rättigheten ISBN-adminstratör anges vilket

betyder att personen kan tilldela serier en ISBN-följd.

Även serienummer kan hanteras automatiskt inom en serie.

Nästa steg är att välja listan ISBN serier

Man får möjlighet att lägga in prefix för ISBN och ange nästa nummerI Administrera serier kan de serier som man vill ska omfattas av

ISBN-nummertilldelningen markeras


Inmatningsformuläret

Om en serie väljs ur serielistan och denna har en koppling till en ISBN-nummerföljd kommer

inmatningsformuläret visa "Hämta ISBN"
ISBN och nr i serie reserveras direkt när det hämtas (kräver inte att posten sparas om).

  • No labels