Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Som anställd (Staff) vid en DiVA-organisation har man möjlighet att redigera och uppdatera sin egen personpost.

Personposten är synlig och sökbar i det publika sökgränssnittet som default-läge. Önskar man dölja sin personpost, kan man göra så högst upp i personpostsformuläret.

Staff har rätt att editera följande uppgifter i sin egen personpost, via ingången Min personpost:

  • Akademisk titel
  • E-post
  • Födelseår
  • Annan organisation
  • Biografi
  • Länkar/URL

Det är även möjligt för Staff att uppdatera alternativa namnformer via funktionen Uppdatera personpost vid registrering av publikationer

  • No labels