Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Specialistgruppen inom DiVA-konsortiet består av två utsedda representanter från varje ansluten lärosäte/organisation, en ordinarie och en suppleant. Specialistrepresentanternas ansvar och rättigheter finns reglerade i Arbetsordningen för DiVA-konsortiet, se https://info.diva-portal.org/konsortiet/styrdokument/

Gemensamma möten för specialistgruppen äger rum två gånger per år. Till dessa möten är alla som arbetar med DiVA och har olika roller vid respektive lärosäte/organisation välkomna att delta. 

Gemensam epostlista: diva-specialist@uu.se


Våra kommunikationskanaler:

• Support via e-post och telefon
• Wiki och Jira (ett integrerat system för support- och användarstöd och för ärendehantering)
• E-postlista (diva-specialist@ub.uu.se)
• Blogg
• Zoom-möten


  • No labels