Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 I DiVA finns möjlighet att spara/exportera referenser som filer och att skapa referenser i klartext på skärmen i olika format.

Referera

Börja med att markera de poster i träfflistan som du vill skapa referenser för. Det blir nu möjligt att välja Referera eller Exportera.
Klicka Referera och välj referensformat i formuläret du får upp. Vilka format som visas i dropdown-listan är möjligt att välja lokalt hos varje DiVA-organisation.

Referensformaten i DiVA använder stilar som kan hämtas från CSL Style Repository och är tillgängliga under CC BY-SA licens.


Om du önskar ett annat format än de som finns i förvalslistan, välj Annat format. Klicka därefter på Fler format. I listan i GitHub som du länkas till finns över 8000 referensformat, bland annat tidskrifters särskilda format. Det är möjligt att söka efter format om du klickar på Find file. Kopiera formatets namn (ska ha filändelsen ".csl") och klistra in i formuläret.

Vad innehåller de olika formaten? Se: https://www.zotero.org/styles


Välj Språk i dropdown-listan eller välj Annat språk och kopiera in referensformatspråkets namn från listan i GitHub. Språken som visas i listan är också möjliga att välja och välja bort lokalt.
Exempel på valda språk, första bilden en-GB, andra bilden nn-NO.                


Välj Utmatningsformat (html, text, asciidoc eller rtf) och klicka på knappen Skapa.


Exportera

Börja med att markera de poster i träfflistan som du vill skapa referenser för. Det blir nu möjligt att välja Referera eller Exportera. Klicka på Exportera.
Klicka på önskat format och välj att öppna eller spara ned filen till din dator.


  • No labels