Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definitioner

Artikel i tidskrift

Artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift, även artikel i dagstidning.

Artikel, forskningsöversikt

En översikt av ett forskningsområde (review, survey) publicerad i en tidskrift. (Vanligast inom medicinsk-faramaceutiska och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområden.)

Artikel, recension

Recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning.

Bok

En publicerad monografi.

Dataset

Avser publicering av både primär och aggregerad forskningsdata.

Dissertation, äldre avhandling

Avhandling publicerad före 1855 som kan vara för olika examensgrader.

Doktorsavhandling, monografi

Avhandling för doktorsexamen. Består av en enda sammanhängande framställning (monografiavhandling).

Doktorsavhandling, sammanläggning

Avhandling för doktorsexamen. Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning (sammanläggningsavhandling).

Kapitel i bok

Del av publicerad monografi. Observera att eget redaktörskap för ett samlingsverk redovisas under Samlingsverk (redaktörskap).

Konferensbidrag

Bidrag till konferenser publicerade i proceedings eller som självständiga publikationer.

Konferensmeddelanden, proceedings

Eget redaktörskap för proceedings.

Konstnärlig output

Konstnärliga verk, även inspelningar och liveframförande. Hit skönlitteratur, musikkompositioner, visuell konst, design/arkitektur, konsthantverk, artists’ books, film, video, TV, radio, performance, teater, musik, dans och cirkus.

Licentiatavhandling, monografi

Avhandling för licentiatexamen. Består av en enda sammanhängande framställning.

Licentiatavhandling, sammanläggning

Avhandling för licentiatexamen. Består av publicerade eller ännu ej publicerade vetenskapliga artiklar som fogas samman med en inledande sammanfattning.

Manuskript (preprint)

Artikel som ännu inte har publicerats eller genomgått granskning.

Patent

Godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation.

Rapport

Publikation som oftast ingår i rapportserie (t.ex. Working papers).

Samlingsverk (redaktörskap)

Publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans. Endast redaktören skall redovisas under denna kategori. De enskilda verken skall var för sig redovisas som Kapitel i bok.

Studentuppsats

Examensarbeten och studentuppsatser, självständiga arbeten utförda under högskoleutbildning. Uppsatsnivå anges i formuläret.

Övrigt

Används om ingen annan publikationstyp är tillämplig.

Registrering

BeskrivningTypRep.Gäller för publikationer
Välj publikationstypselectnejAlla

Publikationen skall klassificeras enligt följande typologi. Nedanstående tabell anger vilka möjliga värden som finns för Typ av innehåll till varje Publikationstyp (X = möjliga). Typ av innehåll måste kombineras med publikationstyp (utom för studentuppsats) och endast en av vardera skall ges till varje publikation.

TypDiVA-kodRef. vet.Övr. vet.Övr.
Artikel i tidskriftarticlexxx
Artikel, forskningsöversiktreviewxxx
Artikel, recensionbookReviewxxx
Bokbookxxx
Datasetdataset---
Dissertation (äldre avhandling)dissertation-x-
Doktorsavhandling, monografimonographDoctoralThesis-x-
Doktorsavhandling, sammanläggningcomprehensiveDoctoralThesis-x-
Kapitel i bok, del av antologichapterxxx
KonferensbidragconferencePaperxxx
Licentiatavhandling, monografimonographLicentiateThesis-x-
Licentiatavhandling, sammanläggningcomprehensiveLicentiateThesis-x-
Manuskript (preprint)manuscript-xx
Patentpatent--x
Proceedings (redaktörskap)conferenceProceedingsxxx
Rapportreportxxx
Samlingsverk (redaktörskap)collectionxxx
Studentuppsats (Examensarbete)studentThesis---
Övrigtotherxxx

Import MODS

Element: genre

Attribut: authority=”diva”, type=” publicationTypeCode”

Värde: DiVA-kod för Publikationstyp (se listan ovan)

Exempel

<genre authority="diva" type="publicationTypeCode">article</genre>

Endast detta element behöver anges vid Import.

Export MODS

Element: genre

Attribut: authority=”diva”, type=”publicationTypeCode”

Värde: DiVA-kod för Publikationstyp

Element: genre

Attribut: authority=”svep”, type=”publicationType”

Värde: SwePub-kod för Publikationstyp

Element: genre

Attribut: authority=”diva”, type=” publicationType”, lang=”eng/nor/swe”

Värde: Klartext för Publikationstyp i DiVA på engelska/norska/svenska

Element: genre

Attribut: authority=”kev”, type=” publicationType”, lang=”eng”

Värde: Klartext för Publikationstyp för OpenURL*.

www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=&project_key=d5320409c5160be4697dc046613f71b9a773cd9e

Exempel

<genre authority="diva" type="publicationTypeCode">article</genre>

<genre authority="svep" type="publicationType">art</genre>

<genre authority="diva" type="publicationType" lang="eng">Article in journal</genre>

<genre authority="diva" type="publicationType" lang="swe">Artikel i tidskrift</genre>

<genre authority="diva" type="publicationType" lang="nor">Artikkel i tidsskrift</genre>

<genre authority="kev" type="publicationType" lang="eng">article</genre>

Samtliga dessa ingår i exportformatet.

  • No labels