Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Allmänt om DiVA

DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet, är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. DiVA används för närvarande vid 47 lärosäten, myndigheter och forskningsinstitutioner.

DiVA började utvecklas år 2000 vid Enheten för digital publicering (EPC), Uppsala universitetsbibliotek. Idag finns förvaltningsledning och supportansvar vid EPC. Den tekniska utvecklingen sker vid Uppsala universitetsbibliotek i samverkan med övriga medverkande lärosäten. DiVA-samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner både i Sverige och utomlands. 

        


           

Förvaltningsorganisation


  • Stämman: Består av en representant per medverkande organisation, vanligen bibliotekschef/motsvarande på ledningsnivå. Beslutar om budget (avgifter) och övergripande inriktning. Möte 1 gång/år.
  • Specialistgruppen: Representanter på operativ nivå som arbetar med systemet lokalt. Kontaktpersoner mot lokala använder och den centrala DIVA-supporten. Prioriterar gemensamt vidareutveckling. Möten 2 gånger/år, utbyte via e-postlista och wiki. För större frågor bildas arbetsgrupper som tar fram underlag/kravspecifikationer till utvecklingen
  • Styrgruppen: Bereder och förser stämman med underlag kring vision och strategiska mål, samt representerar stämman i löpande kommunikation med förvaltningen. Styrgruppen kan vid behov tillsätta arbetsgrupper som bemannas av medlemmarna.   
  • Förvaltningsledningen (Uppsala universitetsbibliotek-UUB): Leder och samordnar verksamheten och ansvarar för drift och utveckling
  • Utveckling (UUB): Uppdateringar släpps ca en gång i månaden.
  • Support (UUB): Under kontorstid, per mail och telefon. Central support vid UUB,
  • Drift (UUB): Servrarna finns i Uppsala universitets serverhallar. Lagring och back-up på två olika platser i Uppsala.


Webbstatistik DiVA

Figuren till höger visar hur besöksstatistik och antal nedladdningar i DiVA har ökat under perioden 2009 till 2016. Siffrorna (i miljoner) gäller samtliga DiVA-medlemmar. Enbart under 2016 var antal nedladdade fulltexter drygt 40 miljoner. 

Webbstatistiken i DiVA baseras på loggfiler och hämtas via programmet Awstats där information ges om antal besökare, nedladdade sidor, varifrån besökarna kommer etc. Statistiken visar bland annat att flest antal besökare kommer via Google och andra liknande söktjänster.   
 

Statistik - enskilda publikationer

För varje enskild publikation i DiVA visas statistik i högermarginalen på postsidan, nämligen nedladdningar av fulltexten i ett diagram och antal besök på postsidan också i ett diagram. I förekommande fall visas även antal citeringar i Web of Science samt altmetricpoäng (när publikationen har ett DOI-id). Se t.ex: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-219969       

  • No labels