Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instruktioner

Behörigheter för grupper under Administrera har utökats med en behörighet som kallas MODS XML direktimport (version 1.5.1). Gruppmedlemar i en grupp där detta är påslaget kan importera MODS-poster med eller utan fulltext direkt till DiVA utan att de hamnar i importlistan först. Därför bör man vara försiktig med tilldelningen av denna behörighet.

Tilldela behörighet

 1. Gå in på Administrera
 2. Gå in på Användare / Grupper / Behörigheter
 3. Välj Grupper
 4. Skapa en ny grupp eller välj en redan existerande
 5. Kryssa i MODS XML direktimport

Genomför en direktimport

Bara poster som har minst en författare eller redaktör med en lokal institutionstillhörighet kan importeras direkt. De poster som inte har en sådan kommer att hamna i importlistan och måste granskas manuellt.

Observera att de poster som har minst en författare/redaktör med lokal institutionstillhörighet publiceras direkt och därför inte hamnar i listan för importerade uppgifter.

Fulltexter kopplade till poster med lokal institutionstillhörighet publiceras direkt, i annat fall hamnar posten i listan under "Publicera". I en direktimport som utförs av domainAdmin eller sysAdmin direktpubliceras även fulltexter kopplade till poster som saknar lokal institutionstillhörighet.

 1. Gå in på Importera uppgifter om publikation
 2. Klicka knappen Importera från PubMed / Ladda upp fil
 3. Välj MODS V3
 4. Kryssa i Direktimport
 5. Ladda upp en fil med maximalt 200 poster i
 6. Klicka på Importera

 • No labels