Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Filer större än 1 GB (max 16 GB per fil) laddas upp via URL, flera filer kan laddas upp

Använder man Dropbox ska den fil man hämtar vara placerad i mappen "Public"

Klistra in URL:n i fältet och tryck på knappen "Ladda upp". Glöm inte att ange filinformationen som vanligt i övre delen av formuläret, annars fungerar inte uppladningen.

Notera att filen laddas upp när man sparar posten och att stora filer tar tid.

  • No labels