Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns ett antal olika format att välja emellan.

Följande format passar bra för webbpublicering:

 • Mods – Skapar en XML-fil med all tillgänglig information om publikationerna, strukturerad enligt metadataschemat MODS http://www.loc.gov/standards/mods/. Med hjälp av XSLT omvandlar du sedan XML till HTML samt bestämmer vilken information som ska visas på webbsidan och i vilken form. Exempel: se tidskriften Samlaren.
 • Atom – Skapar en mer begränsad XML-fil optimerad för flöden. Ett alternativ till RSS. Om Atom: http://tools.ietf.org/html/rfc4287
 • RSS – Skapar ett RSS-flöde av träffarna. Om RSS: http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html
 • HTML-div och HTML-table – Skapar HTML-filer som är uppbyggda med div-taggar respektive som tabell. Utseendet bestämmer du själv med hjälp av CSS.
 • ETDMS - står för Electronic Thesis and Dissertation Metadata Standard

Följande format skapar referenser i textformat enligt standarderna:

 • APA
 • Vancouver
 • CSL-JSON 

Följande format används för att importera publikationslistor i ett statistikprogram som t.ex. Excel:

CSV-formaten

Följande information finns i de olika filerna:

 • CSV 1 postID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum för registrering i DiVA, serie, ISSN (serie), EISSN (serie), ISBN, nyckelord, nationell ämneskategori, värdpublikation, ISSN (tidskrift), EISSN (tidskrift), DOI, ISI, PMID, ScopusId (kolumner)
 • CSV 2 postID, författare, användarnamn, författarenummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp, roll (en person per rad), orcid-id
 • CSV 3 postID, alla författare, antal författare (räknar författarfält, inte fältet Antal upphovsmän)
 • CSV 4 postID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
 • CSV 5 postID, titel, år, tidskrift, ISSN, EISSN, volym, nummer, författare, institution (alla)
 • CSV all metadata (csvall) postID, författare (organisation[organisationskod (intern)]), titel, publikationstyp, typ av innehåll, språk (på titel), tidskrift, ISSN, EISSN, status, volym, nummer, värdpublikation, förstasida, sistasida, år, utgåva, sidor, utgivningsort, förlag, serie, ISSN, EISSN, ISBN, URL, ISRN, DOI, ISI, PMID, ScopusId, urn:nbn, lokalt id, arkivnummer, nyckelord, nationell ämneskategori, forskningsämne, projekt, anmärkningar, abstract, opponent, handledare, examinator, patent, uppsatsnivå, högskolepoäng, utbildningsprogram, ämne/kurs, Uppsökkategori, disputationslokal, disputationsspråk, disputationsdatum, skapat (i DiVA), tillgänglig från (i DiVA), senast uppdaterad (i DiVA)
 • CSV all metadata 2 (csvall2) postID, författare (Lokalt-id) (ORCID-id) (organisation[organisationskod (intern)]), titel, publikationstyp, typ av innehåll, språk, tidskrift, ISSN, EISSN, status, volym, nummer, värdpublikation, förstasida, sistasida, år, utgåva, sidor, utgivningsort, förlag, serie, serienr, ISSN, EISSN, ISBN, URL, ISRN, DOI, ISI, PMID, ScopusId, urn:nbn, lokalt id, arkivnummer, nyckelord, nationell ämneskategori, forskningsämne, projekt, anmärkningar, abstract, opponent, handledare, examinator, patent, uppsatsnivå, högskolepoäng, utbildningsprogram, ämne/kurs, Uppsökkategori, disputationslokal, disputationsspråk, disputationsdatum, skapat (i DiVA), tillgänglig från (i DiVA), senast uppdaterad (i DiVA), länk till fulltext, forskningsfinansiär, antal författare (räknar författarfält), externt samarbete (studentuppsatser), Frida-nivå, delarbete i avhandling (urn:nbn), underkategori (till publikationstyperna Artikel i tidskrift och Konferensbidrag), konferens, termin, artikel-id, granskad, fri fulltext, hållbar utveckling, medarbetare
 • CSV (välj kolumner) Se CSV-generator för detaljerad information om funktionalitet och valbara fält


 • No labels