Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns ett antal olika format att välja emellan.

Följande format passar bra för webbpublicering:

 • Mods – Skapar en XML-fil med all tillgänglig information om publikationerna, strukturerad enligt metadataschemat MODS http://www.loc.gov/standards/mods/. Med hjälp av XSLT omvandlar du sedan XML till HTML samt bestämmer vilken information som ska visas på webbsidan och i vilken form. Exempel: se tidskriften Samlaren.
 • Atom – Skapar en mer begränsad XML-fil optimerad för flöden. Ett alternativ till RSS. Om Atom: http://tools.ietf.org/html/rfc4287
 • RSS – Skapar ett RSS-flöde av träffarna. Om RSS: http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html
 • HTML-div och HTML-table – Skapar HTML-filer som är uppbyggda med div-taggar respektive som tabell. Utseendet bestämmer du själv med hjälp av CSS.
 • ETDMS - står för Electronic Thesis and Dissertation Metadata Standard

Följande format skapar referenser i textformat enligt standarderna:

 • APA
 • Vancouver
 • CSL-JSON 

Följande format används för att importera publikationslistor i ett statistikprogram som t.ex. Excel:

CSV-formaten

Följande information finns i de olika filerna:

 • CSV 1 postID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum för registrering i DiVA, serie, ISSN (serie), EISSN (serie), ISBN, nyckelord, nationell ämneskategori, värdpublikation, ISSN (tidskrift), EISSN (tidskrift), DOI, ISI, PMID, ScopusId (kolumner)
 • CSV 2 postID, författare, användarnamn, författarenummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp, roll (en person per rad), orcid-id
 • CSV 3 postID, alla författare, antal författare (räknar författarfält, inte fältet Antal upphovsmän)
 • CSV 4 postID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
 • CSV 5 postID, titel, år, tidskrift, ISSN, EISSN, volym, nummer, författare, institution (alla)
 • CSV all metadata (csvall) postID, författare (organisation[organisationskod (intern)]), titel, publikationstyp, typ av innehåll, språk, tidskrift, ISSN, EISSN, status, volym, nummer, värdpublikation, förstasida, sistasida, år, utgåva, sidor, utgivningsort, förlag, serie, ISSN, EISSN, ISBN, URL, ISRN, DOI, ISI, PMID, ScopusId, urn:nbn, lokalt id, arkivnummer, nyckelord, nationell ämneskategori, forskningsämne, projekt, anmärkningar, abstract, opponent, handledare, examinator, patent, uppsatsnivå, högskolepoäng, utbildningsprogram, ämne/kurs, Uppsökkategori, disputationslokal, disputationsspråk, disputationsdatum, skapat (i DiVA), tillgänglig från (i DiVA), senast uppdaterad (i DiVA)
 • CSV all metadata 2 (csvall2) postID, författare (Lokalt-id) (ORCID-id) (organisation[organisationskod (intern)]), titel, publikationstyp, typ av innehåll, språk, tidskrift, ISSN, EISSN, status, volym, nummer, värdpublikation, förstasida, sistasida, år, utgåva, sidor, utgivningsort, förlag, serie, serienr, ISSN, EISSN, ISBN, URL, ISRN, DOI, ISI, PMID, ScopusId, urn:nbn, lokalt id, arkivnummer, nyckelord, nationell ämneskategori, forskningsämne, projekt, anmärkningar, abstract, opponent, handledare, examinator, patent, uppsatsnivå, högskolepoäng, utbildningsprogram, ämne/kurs, Uppsökkategori, disputationslokal, disputationsspråk, disputationsdatum, skapat (i DiVA), tillgänglig från (i DiVA), senast uppdaterad (i DiVA), länk till fulltext, forskningsfinansiär, antal författare (räknar författarfält), externt samarbete (studentuppsatser), Frida-nivå, delarbete i avhandling (urn:nbn), underkategori (till publikationstyperna Artikel i tidskrift och Konferensbidrag), konferens, termin, artikel-id, granskad, fri fulltext, hållbar utveckling, medarbetare
 • CSV (välj kolumner) Se CSV-generator för detaljerad information om funktionalitet och valbara fält


 • No labels