Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Administrera >> Ändra webbinställningar (för lärosäte) >> Informationstexter finns möjlighet att lägga till och redigera informationstext i admingränssnittet samt informationstext i sökgränssnittet

Admingränssnittet

Visas i en ruta i toppen av gränssnittet med rubriken "Viktigt meddelande!" (engelska gränssnittet: "Important message!"), kan formateras och innehålla länkar


Sökgränssnittet

Visas under blocket med sökruta, valknappar och länkar. Kan enbart innehålla enkel oformaterad text

  • No labels