Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Hur e-pliktsposterna behandlas i Libris är en hantering som sker utanför DiVA och frågor om den skall därför i första hand ställas till KB istället för diva-support.
 • Överföringen/hämtningen av poster via OAI-PMH från DiVA direkt till Voyager fortsätter som tidigare för tryckt material enligt de urvalskriterier som varje bibliotek har satt upp (Vilka överför vad till Libris Voyager (kräver inloggning).
  Digitalt publicerat material i DiVA kommer däremot i princip alltid att vara e-pliktigt och därför kan man inte göra specifika urval av detta för Libris. Detta gäller också oavsett om man levererar poster via DiVA eller på annat sätt. Därför kommer det inte längre att fungera att överföra s.k. digitala poster till Voyager eftersom dessa ändå skall levereras som e-plikt (från DiVA eller annan källa) och en direkt överföring skulle skapa onödiga dubblettposter.
 • Flödet för e-plikt är att KB hämtar fulltexter samt metadata, från DiVA eller annat ställe, enligt de specifikationer som finns för det: https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans/e-plikt---steg-for-steg/leveranssatt-och-teknisk-information.html Som framgår av dessa levereras inte denna metadata i MARC-formatet som används i Libris (och som de tryckta posterna direkt från DiVA levereras i). Det som istället händer är att KB själva ”automatiskt” omvandlar den metadata, i olika format, som kommer in till Librisposter. Därför kan poster från DiVA på exempelvis avhandlingar komma att se ganska olika ut om man jämför den trycka posten, som är upprättad enligt Libris normala katalogiseringsriktlinjer för MARC-formatet, med den digitala som är ”automatgenererad” från den metadata som medföljer e-pliktsleveransen. Allt digitalt som levereras som e-plikt kommer att generera en Librispost, för exempelvis tidningar ända ner på artikelnivå.
 • En del anvisningar för e-pliktsposter i Libris finns i Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Katalogisering/elektroniska-dokument/Fjarratkomst/E-plikt/
 • Om en post korrigeras och sparas om kommer den att hämtas av KB på nytt utan att annan åtgärd krävs.

E-pliktsleverans via DiVA

 • Maila organisationsnummer, startdatum för e-plikt (om retroaktiv hämtning inte önskas) och information om ni tidigare har haft e-pliktsleverans från annat håll till DiVA-support. Ni behöver från er sida meddela KB att filer ska hämtas från DiVA. Information och kontaktuppgifter finns på: http://www.kb.se/plikt/eplikt/
 • KB ska meddela DiVA-support att en ny org vill använda DiVA för e-plikt.
 • Retroaktiv hämtning görs automatiskt om startdatum inte lämnats.
 • Alla poster omindexeras med organisationsnummer. Detta ordnas centralt via supporten.
 • KB gör ett valideringstest innan den riktiga hämtningen börjar. Organisationen kommer sen att få info från KB om nästa steg.

 • No labels